www.ostati.ge
www.mymasters.ge
www.xelosani.ge

მალიარი შეღებვა

ვასრულებ ნებისმიერი სახის სამალიარო სამუშაოებს, გიფსოკარდონი, შპაკლი, შპალიერის გაკვრა. მაქვს მრავალწლიანი
მალიარი 20 წლიანი გამოცდილებით, ვასრულებ უმაღლეს დონეზე, დაშპაკვლა, შეღებვა,უგოლნიკების და
ელექტრიკი
ონლაინ სუპერმარკეტი